Vés al contingut (premeu Retorn)

Acords del Consell de Govern - Igualtat

Sou a: Inici / NORMATIVA / Acords del Consell de Govern - Igualtat

Acords del Consell de Govern - Igualtat

Acord CG/2022/05/06, de 5 de juliol de 2022, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2022) i postdoctoral (POSTDOCUPC 2022) (obriu en una finestra nova)
Introdueix una mesura per potenciar la sel·lecció de dones en la línia de l'acció 3.4.2. Revisar el sistema de beques de doctorat UPC i altres beques per potenciar la selecció de dones del pla d'igualtat.
Aprovació de la creació de Aprovació de la creació de la Comissió de Convivència de la UPC i el seu Reglament d'organització i funcionament [Acord CG/2022/06/13]
Aprovació del nomenament de membres de la Comissió d'Igualtat [Acord CG/2022/06/02]
Aprovació de la normativa d'exempcions docents per intensificació recerca després d'una maternitat [Acord CG/2022/05/28]
Acord CG/2022/03/30, de 05 d'abril de 2022, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el 4t Pla d’Igualtat de la UPC 2022-2026
Acord CG/2022/02/30, de 22 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el Codi ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya
Aprovació del nomenament de membres de la Comissió d'Igualtat [Acord CG/2022/02/02
Acord CG/2021/06/05, de 17 de desembre de 2021, del Consell de Govern, pel qual es ratifica l’aprovació de la pròrroga de la vigència del 3r Pla d’igualtat 2016-2020 fins 30 de juny de 2022 (obriu en una finestra nova)
Acord CG/2021/04/33, de 8 d’octubre de 2021, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2022-2023
Aprovació de la resolució de sol·licituds presentades al programa d'exempcions docents per a la intensificació en la recerca després d'un permís maternal (conv.2021) [Acord CG/2021/06/23
Acord CG/2021/01/41, de 25 de febrer de 2021, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la revisió de l'acord d'actualització del sistema de punts d'activitat acadèmica del PDI
Acord CG/2020/02/13, d'1 d'abril de 2020, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la nova competència transversal de perspectiva de gènere
Acord CG/2020/02/14, d'1 d'abril de 2020, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'actualització del Protocol de prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que afectin l’estudiantat en l’entorn universitari de la UPC
Acord CG/2019/07/40, d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC. (obriu en una finestra nova)
Acord CG/2019/07/40, d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC
ANNEX I Acord CG/2019/07/40, d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern
Annex II Acord CG/2019/07/40, d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern
Acord CG/2019/07/42, d’11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria del Programa d’exempcions docents per a la intensificació en recerca després d’un permís maternal (convocatòria 2019)
Acord CG/2019/05/32, de 8 d’octubre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de l’Acord CG/2018/04/02, de 17 de maig pel qual s’aprova el programa d’exempcions docents per a la intensificació de la recerca després d’un permís maternal
Acord CG/2019/04/03, de 4 de juliol de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el nomenament de membres de la Comissió d’Igualtat. (obriu en una finestra nova)