Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Silvia Gómez Castán
Gabinet d'Innovació i Comunitat

Oficina d'Igualtat
Plaça Eusebi Güell, 6-8
Edifici Vèrtex. 2n pis
Email: Oficina.igualtat@upc.edu


Responsables d'igualtat dels Centres docents
Consulta qui és el contacte al teu centre.

NORMATIVA

Acords del Consell de Govern - Igualtat

Acord CG/2019/05/32, de 8 d’octubre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de l’Acord CG/2018/04/02, de 17 de maig pel qual s’aprova el programa d’exempcions docents per a la intensificació de la recerca després d’un permís maternal
Acord CG/2019/04/03, de 4 de juliol de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el nomenament de membres de la Comissió d’Igualtat.
Acord CG/2019/04/04, de 4 de juliol de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelon
Acord CG/2019/03/04, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova l’acord de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC
Acord CG/2019/04/14, de 4 de juliol de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts a la millora docent de la UPC.
Acord CG/2019/03/37, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2019-2020
Acord CG/2019/03/38, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria de permisos de mobilitat del PDI 2019-2
Acord CG/2019/03/36, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat del PDI 2019-1
Acord CG/2019/03/03, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova de l’adhesió de la UPC al RMEI Gender Equality Policy Statement
Acord CG/2018/09/06, d'1 de desembre de 2018 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de mobilitat 2018-2
Acord CG/2018/09/10 de l'11 de desembre de 2018, pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria d'exempcions docents per a la intensificació de la recerca després d'un permís maternal.
Acord núm. CG/2018/05/17 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de la normativa del Programa de Càtedres UPC i publicació del text refós.
Acord CG/2018/09/07 d'11 de desembre de 2018 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permisos i llicències acadèmiques superiors a 3 mesos, les llicències sabàtiques i permisos de mobilitat de PDI i publicació del text refós
Acord núm. 34/2016 del Consell de Govern pel qual es modifica l’àmbit d’actuació, nom, competències i composició de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC
Acord núm. 35/2016 del Consell de Govern pel qual es modifica l’àmbit d’actuació, nom, competències i composició de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC
Acord núm.145/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova el III Pla d’Igualtat de Gènere de la UPC
Acord núm. CG/2018/04/02 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Programa d’exempcions docents per a la intensificació en la recerca després d’un permís maternal
Acord núm.30/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova el protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la UPC.
Acord núm. 212/2012 del Consell de Govern pel qual s’aprova el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats- UPC
Acord núm.106/2011 del Consell de Govern pel qual s’aprova el Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat