Comissió d'Igualtat

Promou les accions de la Universitat adreçades a vetllar per la no-discriminació, així com totes les actuacions necessàries dins de l’àmbit de les polítiques de gènere.

 

Acord núm.35/2016 del Consell de Govern pel qual es modifica l’àmbit d’actuació, nom, competències i composició de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la UPC.

Són competències de la Comissió d'igualtat de la UPC:

 a. Promoure les accions de la Universitat adreçades a vetllar per la igualtat per raó de gènere a la UPC.

b. Validar les propostes de plans d’Igualtat i, si s’escau, elevar-les al Consell de Govern per la seva aprovació.

c. Fer el seguiment anual del Pla d’Igualtat de la UPC

 

Composició de la Comissió d'igualtat de la UPC

Membres nats (persones membres de la Unitat d'igualtat)
Nom i cognomsUnitat
Josefina Antonijuan

Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat.

Membre de la Unitat d'igualtat

Eva Vidal

Membre de la Unitat d'igualtat 

PDI

Elisabet Mas  de les Valls

Membre de la Unitat d'igualtat

PDI

 

Didac Ferrer Balas

Membre de la Unitat d'igualtat.

Cap del Gabinet d'innovacio i Comunitat (GIC)

Sílvia Gómez Castán

Membre de la Unitat d'igualtat.

Tècnica d'igualtat del GIC

7 persones en representacio d'unitats acadèmiques i serveis (nomenades pel Rector o la Rectora)
Nom i cognomsCol·lectiu i unitat
Pilar Garcia Almirall PDI (ETSAB)
David Pino PDI (EETAC)
Mònica Aguilar
PDI  (DET)
Núria Garrido PDI (ETSEIAAT)
Pau Martí PDI  (EPSEVG)
Ana Rosa Cánovas Cap del Servei de Comunicació
Míriam Gimenez Cap del Servei de Personal
2 persones (dona i home) en representació del l'Estudiantat (nomenades pel Rector o la Rectora)
Nom i cognomsCol·lectiu i unitat
Anna Valero
estudiantat 
Paula del Río
estudiantat 
Miquel Baco (suplent)
estudiantat
Erika Viviana (suplent)
estudiantat
4 persones designades pels òrgans de representació sindical (nomenades pel Rector o Rectora)
Nom i cognomsCol·lectiu
Ivette García
PAS F
Xavi Ortega
PAS L
Lourdes Roset
PDI F
Marta Peña
PDI L