Comparteix:

Tu pots fer-ho!


Grup de reflexió UPC sobre masculinitats igualitàries.
Contribuïm a fer veure el masclisme [a la UPC] com un comportament obsolet. Suma-t'hi!

Reflexiona i forma't sobre les noves masculinitats contribuint a la millora de la igualtat a la universitat i a la societat en general.

Podem ser feministes si som homes?

Què vol dir ser feminista?

Com ho fem des de la posició de privilegi que tenim com a homes?


  • Trobada virtual
    1 cop al mes (45 minuts). Comentem una notícia, un tema, un llibre…

  • Trobada presencial
    Quedem per dinar 1 cop al trimestre.

Contacta amb nosaltres!

Ja hi ha espais mixtos per parlar d’igualtat a la UPC, veiem útil crear inicialment un espai segregat destinat principalment als homes.

Si hi estàs interessat, escriu a i et posarem en contacte amb el grup.

Comptem amb el suport i l’assessorament d'“Homes igualitaris”, una associació d'homes, vinculada a AHIGE (Associació d'Homes per la Igualtat de Gènere), de caràcter estatal que volen:

  • Afavorir la igualtat real i efectiva entre homes i dones en les relacions personals i socials, partint del nostre reconeixement de la tradicional discriminació patida per les dones. 
  • Fomentar i recolzar el canvi dels homes cap a posicions més favorables a la igualtat i de ruptura amb el model tradicional masculí, en l'entesa que això ens beneficiarà a tots i a totes.