Comparteix:

Comunitat transgènere a la UPC

La UPC en aplicació de la llei 11/2014, del 10 d'otubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bissexuals, trasngèneres i intersexuals i i per a  erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,  posa a disposició de  la comunitat trans de la UPC la possibilitat de sol·licitar  el canvi de nom d'ús comú (sense implicació legal) i el canvi de nom d'ús legal (quan la persona interessada està en possessió de DNI actualitzat).

Canvi de nom legal

Objectiu
Fer efectiu el canvi de nom legal i sexe a les persones de la comunitat UPC que ja estan en disposició de DNI actualitzat, a petició de la persona interessada. 

Què haig de fer?, contactar amb

Catàleg Prestacions canvi de nom legal

Tipologia Col·lectiu UPC
Títols acadèmics Estudiantat, antic estudiantat
Expedient acadèmic Estudiantat
Carnet UPC i fotografia PDI, PAS, Estudiantat
Directori UPC (intranet UPC, sistemes que utilitzin el directori UPC i correu electrònic)
Catàleg personalitzat segons les necessitats i possibilitats de la persona interessada
PDI, PAS
Catàleg de Biblioteques de la UPC PDI, PAS, Estudiantat

Canvi de nom d’ús comú o sentit

Objectiu
Facilitar a la persona interessada la seva normalització en l’activitat que realitza a la UPC en tant no tingui DNI actualitzat. Implica la utilització d’un àlies o sobrenom  que substitueix el seu nom legal en tot allò que no tingui implicacions legals a la UPC, però no implica canvi de nom legal a la documentació.

 

Que haig de fer?
Contactar amb

Catàleg Prestacions canvi de nom d’ús comú

El canvi de nom d’ús comú te efectes únicament a nivell d’àlies o sobrenom.

Tipologia Col·lectiu UPC
Correu electrònic Estudiantat
Nom d’usuari (Atenea, llistats de classe) Estudiantat
Carnet UPC i fotografia PDI, PAS, Estudiantat
Nom d’usuari a Intranet UPC, correu electrònic, sistemes que utilitzin el nom d’usuari UPC. PDI, PAS
Catàleg de Biblioteques de la UPC PDI, PAS, Estudiantat