Comparteix:

Responsables d'Igualtat

Les/els responsables d’igualtat imbriquen les polítiques d’igualtat de la UPC amb els centres docents i instituts i amb tota la comunitat del centre docent. Composició: són membres d’aquest grup de treball persones de l’equip directiu de centres docents i instituts que han estat designades amb aquesta responsabilitat. Les funcions de les/els Responsables d'igualtat es detallen a l'acord núm.145/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova el III Pla d’Igualtatde Gènere de la UPC. Aquestes funcions són: a) participar en les reunions del Grup de Treball de Responsables d’Igualtat. b) Col·laborar en el desenvolupament de les accions del III Pla d’igualtat.c) Difondre el Pla i les accions derivades en les seves unitats acadèmiques. d) Plantejar qüestions relacionades amb la igualtat de gènere. e) Participar voluntàriament en grups de treball que es puguin derivar del Pla i ser l’enllaç entre els centres docents i el serveis generals de la UPC.

En aquesta guia trobareu informació pràctica contra la violència masclista i alguns conceptes relacionats amb el col·lectiu LGTBI. Trobareu també recursos i eines que la UPC posa a la vostra disposició des de la premissa de la tolerància 0 respecte a la violència masclista i LGTBIfòbica.
Campanya de sensibilització de Responsables d'Igualtat dels centres docents de la UPC. Aquesta campanya va començar al novembre de 2018 amb una durada estimada de 10 mesos. Al novembre de 2019, el Responsables d'igualtat acorden prorrogar la campanya, iniciant un segon cicle.