Comparteix:

Relació de Responsables d'igualtat dels centres docents UPC

Cada centre docent i Institut de recerca té assignada una persona com a Responsable d'igualtat, membre de l'equip directiu del centre.

Consulta la persona de referència del teu centre docent per a les qüestions relacionades amb la igualtat de gènere.

Centre Docent Responsable Càrrec
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) Muriel Botey Sotsdirectora EEBE
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) David Pino -
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) Laia Haurie Sotsdirectora EPSEB
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) Rosa Giralt Sotsdirectora EPSEM
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) Eva Marin Sotsdirectora
de Promoció i Igualtat EPSEVG

Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Mònica Blanco

Sotsdirectora EEABB

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) Núria Salán Sotsdirectora ESEIAAT
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) David López López

Sotsdirector ETSAB

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Mariana Palumbo
Sotsdirectora ETSAV
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) Ivet Ferrer Sotsdirectora  ETSECCPB
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Marta Peña Sotsdirectora ETSEIB.
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) Germán Sáez Moreno
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) Eugènia Bretones Espejo Cap USIRE-FIB
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) Mª Paz Linares Vicedegana FME
Facultat de Nàutica (FNB)

Rosa M. Fernández Cantí

Clàudia Barahona

Vicedegana  FNB
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Francisco Javier Burgos Fernandez

VicedegàFOOT
Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) Antonin Sebastien Ponsich Sotsdirector IOC
Institut de Tècniques Energètiques (INTE) Maria Amor Duch Guillem Sotsdirectora INTE
Centre de Formació Interdisciplinària Superior Marta Valencia Sotsdirectora CFIS
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia Maria Pages Professora  CITM