Pacte d'estat contra la Violència de Gènere 2023 del Ministeri d’igualtat

Totes aquestes activitats i projectes s'han dut a terme en virtut del finançament del Ministeri d’Igualtat a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat.


Accions desenvolupades 2023

Projectes de formació, sensibilització i accions per a la prevenció i eliminació de violències masclistes a la comunitat universitària i científica en el marc del pacte d'estat contra la Violència de Gènere 2023 (PEVG 23) del Ministeri d’igualtat - Universitat Politècnica de Catalunya.

Programa de formació. Accions formatives realitzades per públic

5 Accions dirigides a PAS i PDI. 3  accions en primavera, trencar rols i estereotips, violències digitals conceptes, i noves masculinitats;  i 2 accions a la tardor, rols 2a edició i formació sobre el col·lectiu LGTBI a càrrec de PRSIMA.

4 Accions dirigides a l’estudiantat amb relació a la prevenció de conductes masclistes en activitats d’oci universitari:  2 accions introductòries maig 2023 (colles castelleres campus Nord i Campus Vilanova); i  2 accions específiques en simulació de situacions i rols octubre 2023 (colles castelleres Campus Nord i Vilanova. 

1 Acció formativa, com implementar les 10 mesures PRISMA (Col·lectiu LGTBI+), dirigida a persones que fan atenció de casos i que desenvolupen iniciatives específiques a la UPC (Responsables d'igualtat, equips directius de centres docents i PAS que dona suport a l'equip directiu de c. docent i Consell d’estudiantat): maig 2023.

1 acció informativa adreçada a la comunitat universitàriapresentant la guia UPC de prevenció de les violències masclistes digitals en l’entorn universitari (30 novembre 2023).

Campanyes de sensibilització

Commemoració 8 març i 17 de maig de 2023 a la UPC amb materials per a centres docents, Consell d’estudiantat, delegacions d’estudiantat.

Commemoració 25N UPC (octubre- desembre 2023) - informació, debat i reflexió:

  • Concurs d’animació adreçat a l’estudiantat adreçat a l’estudiantat del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC (CITM) amb motiu del 25N

  • Cicle xerrades feministes ni muses ni valents  al campus EPSEVG

  • Cicle de lectura Feminista Campus nord.

  • Taula rodona sobre violència masclista digital

  • Ponència sobre intel·ligència artificial i Gènere.

Projectes

Elaboració de la guia UPC de prevenció de les violències digitals masclistes àmbit universitari.

Assessorament expert en l'elaboració del nou protocol UPC