Vés al contingut (premeu Retorn)

III Pla d'Igualtat (2016-2020)

El Pla d'Igualtat d'Oportunitats és el marc estratègic d'actuació de la UPC, tant amb la societat a què serveix i amb què està compromesa, com amb la seva comunitat universitària. A més, enforteix la relació amb i entre les persones, que son el principal actiu de la nostra Universitat.

III Pla d'Igualtat de Gènere de la UPC
Acord núm.145/2016 del Consell de Govern. Document informat favorablement a la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern de 28/06/2016.

Estructura

Aquests són els òrgans, equips i persones responsables de la política d’igualtat i del seu desplegament.

Comissió d'Igualtat

Promou les accions de la Universitat adreçades a vetllar per la no-discriminació, així com totes les actuacions necessàries dins de l’àmbit de les polítiques de gènere.

Unitat d'Igualtat

És el referent intern i extern de la UPC en l’àmbit de les polítiques de gènere.

Responsable d'Igualtat de centre

Cada centre docent té assignat Responsable d'igualtat, membre de l'equip directiu del centre. El/la  Responsable d'igualtat  és la persona de referència al seu centre docent per les qüestions relacionades amb la igualtat de gènere.

Els/les  Responsables d’igualtat imbriquen les polítiques d’igualtat de la UPC amb els centres docents i instituts i amb tota la comunitat universitària