Comparteix:

Recursos per introduir la perspectiva de gènere en la docència

Competència transversal de perspectiva de gènere de la UPC
Aprovada per l'acord 2020/02/13 del Consell de Govern.

Indicadors desagregats per sexe de la UPC

Proporciona dades estadístiques desagregades per sexe de la UPC (Estudiantat, PDi i PAS). Inclou dades evolutives i gràfics. Recurs  desenvolupat pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat en col·laboració amb la Unitat d'igualtat de la UPC.

Formació

Proposta d'accions formatives adreçades al Personal Docent i Investigador de la UPC en relació amb la introducció de la Perspectiva de Gènere en la docència.

Guies UPC


Guies externes

Col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de la Xarxa Vives d’Universitats.

Comunicació igualitària a l'aula

L'objectiu d'aquests recursos es que tothom se senti igualment i dignament representat quan ens expressem, sigui de manera oral, escrita, audiovisual o, fins i tot, no verbal.

 • Guia per una comunicació igualitària a l'aula
  Reforça la competència transversal de la perspectiva de gènere mitjançant la comunicació i una cultura no sexista i igualitària a l'aula no generin patrons discriminadors o de violència
  implícita a l'aula.
 • Guia de butxaca
  Recull d'infografies amb 36 recomanacions per una comunicació igualitària a l'aula.

Portal de dones referents per a la docència

L'objectiu d'aquest portal és proporcionar a la comunitat acadèmica de la UPC referents de dones que han fet aportacions rellevants en els diferents àmbits d'estudi de la UPC i que, per tant, poden ésser utilitzades en la docència.

Accedeix al portal
Consulta les dones referents del teu àmbit.

El portal de dones referents és un projecte obert al que s'hi aniran incorporant més entrades.

Fes una proposta de dones referents


El portal és fruit del treball desenvolupat per un equip de persones durant sis mesos.

Coneix el projecte i el grup de treball

Sessions formatives: Perspectiva de gènere en la docència   

Cinc sessions que es van dur a terme el passat mes de juliol de 2020 per tal de posar a disposició dels centres docents i del Personal Docent Investigador recursos propis per a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència.

Perspectiva de gènere en la docència NOVETAT!
Consulta els videos de les experiències pràctiques.

Incorporar la perspectiva de gènere en la docència

 • Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària (AQU catalunya).
 • Nova competència transversal en perspectiva de gènere UPC.
 • Recursos a disposició del PDI. Recursos llenguatge inclusiu i no sexista.

Experiències pràctiques presentades per professorat de la UPC

 • Àmbit Arquitectura, Urbanisme i Edificació.
 • Àmbit Ciències.
 • Àmbit Enginyeria de les TIC.
 • Àmbit Enginyeria Industrial
 • Àmbit Enginyeria Naval