Violència masclista i LGTBI-fòbia

Un  estudi realitzat en sis universitats espanyoles posa de manifest que el 86% de l’estudiantat creu que s’haurien de treballar qüestions al voltant del gènere, l’assetjament, les violències masclistes i la igualtat en assignatures, debats, seminaris o altres espais a la universitat (Valls i altres, 2008). No obstant això, són poques les vegades que es dedica temps a parlar d’aquestes realitats.

La UPC vol aconseguir que l'entorn universitari sigui segur i respectuós per a totes les persones.

Per fer front a aquesta necessitat s’han elaborat aquests mòduls de sensibilitzacaió, dirigits a tota la comunitat universitària (estudiantat, Personal Docent Investigador, Personal d'Administració i Serveis i Alumni). És feina de totes les persones el fer front a aquestes formes de violència, pensant especialment en aquelles situacions que poden donar-se dins de la Universitat i/o a les persones que l'habiten.

Serveis web

Mòdul de sensibilització en violència masclista 

Apropem coneixement al voltant de l'assetjament i altres formes de violència masclista.

.

Serveis web

Mòdul de sensibilització LGTBI

Volem apropar coneixement sobre les múltiples formes de lgtbi-fòbia.

Serveis web

Mòdul de formació per a persones que fan atenció de casos

Formació sobre eines i orientacions pràctiques per a les persones que han de fer atenció de casos en els protocols.


Materials elaborats en col·laboració amb l'Associació Conexus.