Vés al contingut (premeu Retorn)

Problemàtica

A Europa, les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) pateixen discriminació en totes les esferes de la vida social, incloent-hi l’àmbit educatiu (Fundamental Rights Agency, FRA).

Cal tenir en compte la situació de les persones trans, intersexuals o amb expressions de gènere diverses, que són especialment vulnerables a rebre discriminacions en tots els contextos, també l’universitari.

En aquest cas, les formes de discriminació més freqüents són:

  • no se’n reconeix el gènere sentit,
  • no es respecta la confidencialitat sobre la identitat o corporalitat d'origen de la persona o se la discrimina,
  • sobretot se la intimida i
  • se l’assetja verbalment i el físicament.

Moltes persones trans descarten accedir a la universitat per la por a tornar a viure la discriminació i violència que han viscut en els centres de secundària (Coll-Planas, 2018).

icona-15.png

El 61 % dels joves LGBTI ha patit discriminació en l'àmbit educatiu (Informe FRA, 2006). La falta d'informació sobre els drets i necessitats n’és la causa principal.

icona-assetjament-universitat.png

Data exportable en l'àmbit universitari català. Dades recollides per l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No discriminació de Persones LGBTI de la Generalitat de Catalunya.

icona-discriminacio.png53 denúncies per discriminació al col·lectiu a Catalunya. 31 denúncies van ser per insults, 8 per agressions, 7 per amenaces, 5 per discriminació i 2 per altres motius  (dades de l'Observatori Contra l'Homofòbia 2006).

Diverses recerques internacionals apunten que estudiants amb sexualitats i gèneres no normatius pateixen més agressions sexuals que els seus companys i companyes heterosexuals (Hill i Silva, 2005).

Què fem a la Universitat?icona-bombeta.png

La UPC declara que la discriminació i l'assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere no es poden tolerar sota cap circumstància i que no només no s’ha d’ignorar, sinó que s’ha de sancionar.

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix un mandat clar per donar resposta a aquestes discriminacions i per sensibilitzar tota la població en relació amb la diversitat afectiva sexual i de gènere.

Aquesta llei incorpora l’àmbit de les universitats i pretén que aquestes treballin per incloure de manera transversal els seus objectius.

En aquest sentit, aquest mòdul té com a objectiu principal sensibilitzar la comunitat universitària i apropar-hi el coneixement al voltant d’aquestes situacions de discriminació i, en concret, l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Adreçat a tota la comunitat universitària (estudiantat, personal docent investigador, personal d'administració i serveis i alumni), no només pretén sensibilitzar per sancionar les situacions d’assetjament que es poden donar en aquest àmbit, sinó que vol anar més enllà i oferir al conjunt de la comunitat universitària un espai més respectuós amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, entenent que la diversitat és un valor i una riquesa que la Universitat ha de promoure i defensar.


Materials elaborats en col·laboració amb l'Associació Conexus.pacto-estado-violencia-genero.png