Vés al contingut (premeu Retorn)

Discriminació, assetjament i violències LGBTIfòbiques

Quan parlem d’LGTBIfòbia, parlem d’un terme que es refereix a les discriminacions, o la incitació a la violència, contra les persones per la seva identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual.

Marc Normatiu

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

LGBTIfòbia en l’àmbit universitari

La Universitat ha de ser una comunitat lliure d’LGBTIfòbia i ha d'estar preparada per atendre aquesta diversitat. En aquest sentit, per evitar aquest tipus de problemàtiques, cal dissenyar estratègies de prevenció i intervenció que promoguin la diversitat afectiva sexual i de gènere.

És important tenir en compte que fins que la diversitat afectiva sexual i de gènere no sigui un fenomen normalitzat hi continuarà havent casos d’LGTBIfòbia. Per tant, l’LGBTIfòbia en l’àmbit universitari és una realitat i per resoldre aquesta problemàtica cal, d’una banda, sancionar totes les actituds i comportaments discriminatoris i, de l’altra, eliminar les pràctiques institucionals que reprodueixin discriminacions de manera indirecta, és a dir, que afavoreixin o invisibilitzin dinàmiques d’assetjament (Coll-Planas, 2018).

Aquesta LGBTIfòbia pot ser directa, quan hi ha una persona que intencionadament danya físicament o mentalment una altra, o indirecta, quan la violència passa desapercebuda per a la majoria de gent i no té intencionalitat. A més a més, aquesta pot adoptar diferents formes: violència física (pegar, empènyer, agredir..), violència psicològica (insultar, humiliar...), violència digital (ciberbullying, enviar fotografies o vídeos per internet, suplantar identitats…) i exclusió social (ignorar, excloure, no deixar participar…).

Les conseqüències d’aquestes violències poden variar segons la persona i la forma de violència. Les conseqüències més comunes són marques físiques, por, timidesa, estrès posttraumàtic, depressió, ansietat, ideació suïcida, canvis en la personalitat, disminució de l’autoestima, baix rendiment escolar i LGBTIfòbia interioritzada.

Assetjament

Consisteix en qualsevol comportament físic, verbal o no verbal, no consentit que té una persona o un grup de persones adreçat a una o diverses persones amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat, especialment quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Classificasions de l'assetjament

Cal que hi hagi una pauta d'insistència i repetició de les accions o conductes ofensives perquè es classifiquin com a assetjament. No obstant això, alguns comportaments aïllats o infreqüents poden ser prou greus per qualificar-los com a assetjament sexual.

Assetjament sexual

Es refereix a la conducta verbal, no verbal o física de caràcter sexual no desitjada i que atempta contra la dignitat de la persona i li crea un entorn intimidant, hostil, degradant, ofensiu o molest, o que produeixi aquest efecte.

Fer comentaris sexuals obscens, fer bromes sexualitzades, fer xantatge sexual o pressionar algú per mantenir-hi relacions sexuals, amenaçar de difondre imatges de contingut sexual, difamar o difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona, fer tocaments o tenir contacte físic intencionat i no sol·licitat, etc.

Assetjament per raó de sexe Es refereix a la conducta verbal o física no desitjada i que atempta contra la dignitat de la persona i li crea un entorn intimidant, hostil, degradant, ofensiu o molest, si aquesta conducta està motivada o basada en el sexe o gènere de la persona assetjada. Fer comentaris de menyspreu cap a les dones pel fet de ser dona, comentaris o acudits sexistes o sexualitzats, preguntes en referència a la maternitat, tenir una actitud o fer comentaris paternalistes o condescendents, fer comentaris sobre l’aparença física o la manera de vestir d'una dona, menysprear les capacitats de les dones, objectivitzar o sexualitzar una persona, etc.
Assetjament per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere Qualsevol comportament basat en l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere d'una persona que tingui la finalitat o provoqui l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. Fer comentaris, bromes i/o acudits LGTBIfòbics, ridiculitzar o menystenir un noi pel fet de ser gai, fer comentaris lascius a una dona pel fet de ser lesbiana, fer agressions físiques homofòbiques, usar l'orientació sexual com un insult, fer comentaris de rebuig o bromes sobre la identitat o l'expressió de gènere d'una persona, fer servir maneres despectives d'adreçar-se a la persona, emetre insults transfòbics, revelar la identitat de gènere d'una persona etc.

Tipologies d'assetjament

 

Assetjament horitzontal

Les diferents formes d'assetjament que es poden produir entre companyes i/o companys.

Assetjament vertical

Quan es produeix entre comandament i persones subordinades, professorat i estudiantat, és a dir, entre persones en posicions de poder diferents.

Assetjament d'intercanvi quid pro quo

Forma d'assetjament sexual de caràcter vertical, en què la persona assetjadora amenaça (o dona a entendre) la persona assetjada que si no se sotmet als requeriments sexuals perdrà beneficis, oportunitats o condicions a la feina o en la carrera (quan es dona entre professorat i estudiantat).

 

Aquesta forma de xantatge sexual implica un abús d'autoritat i deixa la víctima en una posició en la qual, si s'oposa a allò que l'agressor demana, s'exposa que se li negui l'accés a l'ocupació, la formació, la promoció, l'augment de salari, l'aprovat o qualsevol altra decisió sobre la feina o la carrera acadèmica.

Assetjament ambiental

Conjunt de comportaments que creen un ambient intimidatori, hostil i ofensiu. Pot no ser intencionat, es pot donar entre iguals i és freqüent i perllongat.

 

Pot estar compost d’elements més lleus (bromes i comentaris) que es donen de manera continuada en el temps i, per tant, requereix que les accions siguin insistents i repetides perquè es consideri assetjament, però també es pot considerar assetjament ambiental una única acció segons la gravetat del comportament.

Assetjament d'intercanvi

Existeix una asimetria de poder entre el subjecte actiu i passiu, i es pot donar com un incident aïllat, segons la severitat.


Discriminacions LGBTIfòbiques

Ens referim a una situació de discriminació a qualsevol distinció, restricció, exclusió i/o preferència ,basada en motius de raça, cultura, nacionalitat, origen ètnic, religió, orientació sexual, identitat de gènere o altres característiques que no siguin rellevants per al tema en qüestió.

Tipologies de discriminacions

 

Discriminació directa

Fa referència a quan una persona és, ha estat o podria ser tractada de manera menys favorable que una altra en situació anàloga per algun dels motius esmentats.

Exemple: una persona és exclosa pels companys o companyes de classe en el moment de fer grups de treball pel fet de ser trans.

Discriminació indirecta

Fa referència a les situacions en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutra situa les persones en un desavantatge particular respecte d’altres persones, llevat que aquesta disposició, criteri o pràctica pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i llevat que els mitjans per aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

Exemple: el fet de que els lavabos no siguin unisex a la facultat. Aquest fet provoca que les persones trans hagin d'escollir el lavabo i s'hagin d'exposar a la comunitat universitària.
Discriminació per error Situació en què una persona o un grup de persones són objecte de discriminació com a conseqüència d'una apreciació errònia. Exemple: una noia heterosexual rep un insult LGTBIfòbic al campus universitari per manifestar mostres d'afecte a una altra noia.
Discriminació per associació

Situació en què una persona és objecte de discriminació com a conseqüència de la seva relació amb una persona d’un dels grups vulnerables a patir discriminació.

Exemple: una professional heterosexual de la Unitat d'Igualtat rep amenaces i insults per correu electrònic després de fer un acte pel dia de l'alliberament LGTBI.

Discriminació múltiple Situació en què una persona, pel fet de pertànyer a diversos grups que també són objecte de discriminació, pateix formes agreujades i específiques de discriminació.

Exemple: una estudiant lesbiana que ha rebut discriminació pel fet de ser dona,i lesbiana i pel fet de ser una dona migrada.

Altres formes de L'GBTIfòbia

 

Invisibilització realitat LGTB+

Negar l'existència de la diversitat afectiva sexual i de gènere a través d'actes, comportaments, accions i/o polítiques.

Exemple: a les xarxes socials/web d'una facultat no es fan servir imatges que visibilitzin la diversitat afectiva sexual i de gènere.

Represàlia discriminatòria Tracte advers o efecte negatiu que es produeix contra una persona com a conseqüència de la presentació d'una queixa destinada a evitar, disminuir o denunciar la discriminació.

Exemple: una persona és expulsada d'un grup de treball per denunciar els comentaris LGBTIfòbics d'un o una component del grup.

Victimització secundària Victimització que apareix com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables.
Exemple: una persona LGTB+ denuncia una situació de discriminació i la persona responsable de gestionar la denúncia no la creu i, per tant, no activa els protocols corresponents.
Discurs d'odi Foment i/o promoció de l'odi, la humiliació el menyspreu d'una persona o grup de persones, així com l'assetjament, descrèdit, difusió d'estereotips negatius, estigmatització o amenaça pel que fa a aquesta persona o grup de persones i la justificació d'aquestes manifestacions per raons d'origen, edat, religió, sexe, gènere, orientació sexual i altres característiques o condicions personals. Exemple: al tauler d'anuncis de la facultat hi ha uns cartells amb continguts transfòbics que atempten contra la llibertat de les persones trans

Materials elaborats en col·laboració amb l'Associació Conexus.pacto-estado-violencia-genero.png