Vés al contingut (premeu Retorn)

Conceptes

Conceptes i definicions necessaris per poder abordar temes com l’assetjament dins de les violències masclistes.

Un estudi realitzat en sis universitats espanyoles posa de manifest que el 86 % de l’estudiantat creu que s’haurien de treballar qüestions al voltant del gènere, l’assetjament, les violències masclistes i la igualtat en assignatures, debats, seminaris o altres espais a la universitat (Valls i altres 2008). en assignatures, debats, seminaris o altres espais a la universitat (Valls i altres, 2008). Per fer front a aquesta necessitat, des de la UPC s’ha elaborat aquest mòdul de sensibilització

Diferència sexe i gènere

Sexe

Característiques sexuals primàries i secundàries del cos (genitals externs, genitals interns, gònades, cromosomes, càrrega hormonal, etc.).

És la categoria amb la qual anomenem el que resulta dels trets biològics que es fan servir tradicionalment per classificar els cossos d’home i dona de manera binària.

Gènere

Construcció sociocultural que assigna uns rols, unes aptituds, unes capacitats, uns trets de personalitat i unes responsabilitats socials diferents als homes i a les dones, i que es construeix sobre la base el sexe biològic també de manera dicotòmica: masculí i femení.

Aquestes categories diferenciades és la conseqüència de l'aprenentatge social, el resultat d’allò que socialment s’espera d’uns i altres.

Gènere femení

icona-genere-femení.png

 • Sensibilitat i delicadesa
 • Debilitat i necessitat de protecció
 • Submissió i dependència
 • Tenir filles o fills
 • Tenir cura
 • Àmbit privat
 • Sexualment passives

Gènere masculí

icona-genere-masculi.png

 • Força i agressivitat
 • Risc i valentia
 • Independència i autosuficiència
 • Duresa i repressió dels sentiments
 • Autoritat
 • Àmbit públic
 • Sexualment actius

Diferència gènere, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual

Cal diferenciar allò que pertany al pla individual (la identitat i l’expressió de gènere així com l’orientació sexual), d’allò que pertany al context sociocultural i és compartit amb les persones del nostre voltant (el gènere).

Gènere Pertany al context sociocultural i és compartit amb les persones del nostre voltant.
Identitat de gènere Les persones, a títol individual, tenen una identitat de gènere concreta, que coincideix amb el sexe fruit de la classificació binària, home o dona, assignat en néixer (persones cis) o no hi coincideix (persones trans).
Expressió de gènere És la manera com una persona es presenta cap a l'exterior a través de l'aparença, el comportament, la indumentària, el pentinat, etc. (ser més o menys masculí o masculina; ser més o menys femenina o femení).
Orientació sexual

Només és determinada per la capacitat d'atracció emocional, afectiva i sexual de les persones envers persones d'un altre gènere (heterosexuals) o del mateix gènere (gais, lesbianes) o de més d'un gènere (bisexuals), així com per les relacions íntimes i sexuals que hi estableixen.

Què fem a la universitat?icona-bombeta.png

S'ha pres el compromís de crear un entorn segur i respectuós per a totes les persones, on es defensa la igualtat, i per fer-ho de manera efectiva cal escoltar, reflexionar i modificar actituds i conductes que durant molt temps havien estat normalitzades.


Materials elaborats en col·laboració amb l'Associació Conexus.pacto-estado-violencia-genero.png