Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria Projecte Gènere i Docència 2018_2019

L'objectiu general d'aquesta convocatòria és elaborar un recull o guia de recomanacions per introduir la perspectiva de gènere a la docència a la UPC a partir d'una experiència pilot.

igualtat_genere-docencia_convocatoria.png


Qui pot participar?

La convocatòria s'obre a un grup reduït d'equips de treball amb l'objectiu específic d'incorporar la perspectiva de gènere en almenys tres titulacions de la Universitat (i un màxim de 5).

Les persones participants d'aquesta iniciativa pilot -vinculada al III Pla d'Igualtat de la UPC- adquiriran expertesa en la redefinició de les seves assignatures per tal d'incorporar la perspectiva de gènere i gaudiran del suport institucional durant el desenvolupament de la seva pràctica.

Aspectes rellevants de la convocatòria:

 • La candidatura no es fa de forma individual, sinó com a equip de treball. Es busquen almenys tres equips de treball formats per PDI que faci docència en una mateixa titulació (per tenir almenys tres titulacions en aquesta fase pilot).
 • Cada equip ha de cobrir, almenys, 3 assignatures de la titulació per tal de donar coherència a la titulació i que els estudiants puguin beneficiar-se'n. Per aquest motiu, els equips de cada titulació seran d'un mínim de 3 PDI.
 • És necessària la implicació o el suport explícit de la persona responsable de la titulació i/o de l'equip directiu.
 • La candidatura implica el compromís del PDI integrant de l'equip de treball a participar a les sessions ofertades.
 • La candidatura implica el compromís del PDI participant d'incorporar de manera progressiva la perspectiva de gènere en la seva docència (durant el quadrimestre de primavera del curs 2018-19, ).

Que t'oferim?

Des de la Unitat d’igualtat i del PDI involucrat en el projecte GEECCO:

Recursos i suport per als docents que els permeti incorporar una docència sensible al gènere. Aquests recursos inclouen tant sessions de formació i assessorament com de coordinació i aprenentatge col·laboratiu entre les persones participants.
 • Les sessions de treball es defineixen amb un caire dinàmic i de freqüència mensual on els docents tindran un espai per poder reorientar el currículum de les assignatures així com les metodologies emprades a l’aula.
 • Recursos per presentar els resultats del projecte a congressos i esdeveniments relacionats.
Reconeixement de participació a través d’un certificat per part de l’ICE de l’assistència a les sessions de formació.

Com pots participar?

Per participar en aquest projecte, cal omplir el formulari de sol·licitud per projecte.

La selecció dels equips participants a la prova pilot anirà a càrrec dels membres de la Unitat d’igualtat de la UPC -a proposta de l’equip impulsor- i es tindran en compte els següents criteris:

 • Suport de la direcció del centre docent i/o de la persona responsable de la titulació
 • Diversitat d’àmbits coberts durant la prova pilot i potencial extensió dels resultats a la UPC
 • Experiència prèvia en activitats d’igualtat de gènere
 • Participació prèvia i experiència en activitats d’innovació docent.
 • Participació de dones i homes a l'equip de treball
CALENDARI
del 22 d’octubre al 10 de novembre 2018 presentació de sol·licituds.
15/11/2018 comunicació dels equips que participaran en el pilot del projecte

18/1/2019

Campus Nord

horari: de 9 a 14 hores.

Sessió 1 conjunta del pilot del projecte
 • Kick off
 • Posada en comú diagnòstic
 • Formació específica

06/02/2019

FNB

Horari de 9:30 a 13:30 hores

Presentació del projecte a la VI Jornada d'Igualtat de la UPC

06/02/2019

FNB

horari de 15 a 18 hores.

Sessió 2 conjunta pilot del projecte

15/3/2019

Campus Nord

horari d'11 a 14 hores.

Sessió 3 conjunta del pilot del projecte

25/4/2019

Campus Nord

horari d'11 a 14 hores.

Sessió 4 conjunta del pilot del projecte

24/5/2019

Campus Nord

horari d'11 a 14 hores.

Sessió 5 conjunta del pilot del projecte
Juny-Juliol:

avaluació i retorn, valoració de l’extensió, si s’escau.