Vés al contingut (premeu Retorn)

Conceptes i sensibilització

Eines i orientacions pràctiques a les persones que han de fer atenció de casos en el desplegament dels protocols.

Sobre l'assetjament en el context universitariicona-assetjament-universitat.png

L'assetjament, tal com recullen els protocols de la UPC, pot consistir en qualsevol comportament físic, verbal o no verbal no consentit que té una persona o un grup de persones, adreçat a una o diverses persones amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat, especialment quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Classificació de l'assetjament

Assetjament sexual

S’entén per assetjament sexual la conducta verbal, no verbal o física de naturalesa sexual no desitjada i que atempta contra la dignitat de la persona i li crea un entorn intimidant, hostil, degradant, ofensiu o molest, o que produeix aquest efecte.

Assetjament per raó
de sexe

S’entén per assetjament per raó de sexe la conducta verbal o física no desitjada i que atempta contra la dignitat de la persona i li crea un entorn intimidant, hostil, degradant, ofensiu o molest, si aquesta conducta està motivada o basada en el sexe de la persona assetjada.

Assetjament per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

S’entén per assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

Tipologies d'assetjament

Assetjament horitzontal

les diferents formes d'assetjament es poden produir entre companys i/o companyes, i en aquest cas l’anomenem assetjament horitzontal

Assetjament vertical

Quan l'assetjament es produeix entre comandament i persona subordinada, és a dir, entre persones en posicions de poder diferents, parlem d'assetjament vertical. L'assetjament vertical pot ser ascendent o descendent.

Assetjament d'intercanvi quid pro quo

Forma d'assetjament sexual de caràcter vertical en què la persona assetjadora amenaça la persona assetjada (o l'hi dona a entendre) que si no se sotmet als requeriments sexuals perdrà beneficis, oportunitats o condicions a la feina o en la carrera.

Aquesta forma de xantatge sexual implica un abús d'autoritat i deixa a la víctima en una posició en què si s'oposa a allò que l'agressor demana s'exposa que se li negui l'accés a l'ocupació, la formació, la promoció, l'augment de salari, l'aprovat o qualsevol altra decisió sobre la feina o la carrera acadèmica.

Assetjament ambiental

És el conjunt de comportaments que creen un ambient intimidatori, hostil i ofensiu. Pot estar compost d’elements més lleus (bromes i comentaris) que es donen de manera continuada en el temps i, per tant, requereix que la persona ’assetjadora insisteixi i repeteixi les accions perquè es pugui considerar assetjament, però també es pot considerar assetjament ambiental una única acció segons la gravetat del comportament.

Violència masclista

icona-violencia-masclista.pngDefinim violència masclista com la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, tinguin com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeixen en l'àmbit públic com en l'àmbit privat..

Marc Normatiu

Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

La violència masclista es pot donar dins de la parella, però també en l'àmbit familiar i laboral o en el context comunitari, i també dins de la universitat. Pren diferents formes, alguns exemples:

  • agressions físiques
  • agressions verbals
  • insults i humiliacions
  • violacions
  • control de la parella
  • pressions per mantenir relacions sexuals
  • assetjament sexual
  • comentaris sexistes, etc.

Particularitats de la violència masclista en la parella

Existeix un vincle afectiu
i amorós previ

La persona que violenta no és un desconegut o algú aliè. És algú amb qui prèviament s'ha construït un vincle afectiu que se suposa que és de cura mútua i d'estima. Això fa que sigui més difícil veure l'altre com un agressor i fa més fàcil creure les promeses de canvi.

No són fets aïllats

Quan parlem de violència masclista dins de la parella, poques vegades parlem d'un únic fet. Normalment, la violència s'inicia en l'establiment de patrons de control i dominació que, de mica en mica, arriben a situacions més greus.

Són invisibles els homes agressors no se solen mostrar violents cap a les seves parelles quan hi ha gent al davant o en altres contextos. Això fa que la resta de gent de l’entorn de la víctima o de l’agressor tinguin dificultats per creure o veure la situació de violència existent. A més a més, una gran part de les conductes que inicien la violència estan molt normalitzades en la nostra societat, per la qual cosa de vegades a ningú se li activa l’estat d’alerta (ni a la dona que rep la violència ni a l’entorn).
Bona imatge pública

Pel que s’ha explicat anteriorment, sovint les parelles en què hi ha una situació de violència masclista tenen una bona imatge de cara a l’exterior. El context social també exerceix pressió cap a tothom perquè mostrem sempre la millor cara de les nostres vides i explicar que en la parella hi ha problemes pot ser viscut per les dones com una espècie de fracàs personal.

Dificultats per buscar ajuda

El fet que existeixi un vincle afectiu i que moltes vegades l’agressor i una part de les persones de l’entorn no vegin o reconeguin aquesta violència dificulten terriblement que les dones demanin ajuda. Sovint les dones tenen por que les jutgin, altres vegades tenen interioritzat el discurs de l’agressor i, per tant, se senten culpables o responsables de la situació viscuda.

Mites

 Pel fet que és una problemàtica que té reconeixement social des de fa encara molt poc temps i pel gran desconeixement que la majoria de persones en tenen, sovint tenim un conjunt d’idees mitificades sobre la violència masclista. Què vol dir, això? Que aquelles idees preconcebudes que tenim sobre la violència ens impedeixen reconèixer com a tal les situacions que tenim a prop.

Criteris Kirkwood

De vegades ens podem trobar amb situacions en què no tenim la seguretat que siguin violència masclista en la parella o no. Per poder distingir-ho d’altres situacions o problemàtiques, podem utilitzar aquest conjunt de 6 criteris elaborats per Catherine Kirkwood. No són criteris diagnòstics, però quan els elements de la llista s’esdevenen, segurament estem parlant d’una relació on hi ha violència masclista.

Llista de Criteris Kirkwood

Degradació de la dona  Erosió contínua de la seva autoestima que impedeix qualsevol intent de reafirmació, cosa que permet alhora un increment de l'abús.
Por  Apareix por i ansietat per la pròpia seguretat física i emocional.
Cosificació  La dona és tractada com un objecte, sense subjectivitat.
Privació  Impossibilitat de satisfer demandes bàsiques, cosa que provoca l'aïllament i fa que no hi puguin influir persones que podrien ajudar la dona.
Sobrecàrrega de responsabilitat  La dona ha de fer-se càrrec del manteniment de la relació en el pla emocional i pràctic, sense cap esforç per part de l'home.
Distorsió de la realitat subjectiva L'agressor planteja dubtes en la víctima sobre com percep la situació i s’arriba al punt en el qual ella qüestiona la validesa de la seva visió del món.

El cicle de la violència

Per poder entendre el funcionament de les relacions de violència masclista i per fer-nos una idea del conjunt de conseqüències que té per a les dones, cal que entenguem que cap relació comença sent una relació de violència. La majoria d’homes que exerceixen violència masclista no són persones desequilibrades que siguin violentes les vint-i-quatre hores del dia: són homes normals, que inicialment són atents i curosos amb la seva parella i són vistos per la resta de gent de manera positiva.

De vegades, les primeres situacions de violència triguen a aparèixer: pot ser que una relació hagi estat idíl·lica durant un temps llarg fins que comença a tenir problemes. És per això que per a les dones d’entrada no els és fàcil veure que viuen una situació de violència. A més a més, no és un canvi que es doni de cop, sol tenir un funcionament cíclic i per fases:

Fases del Cicle de la violència

Cal tenir en compte que el temps entre una fase i l’altra és irregular: poden ser dies, setmanes o mesos. Amb el temps, la fase d’explosió es repeteix més sovint i la fase de lluna de mel va desapareixent.

Fase d'acumulació

Anomenem així la successió de petits episodis o conflictes que s’acumulen i la intensitat dels quals de mica en mica es va incrementant. Poden ser comentaris despectius o queixes de l’home, conductes com menystenir la dona davant dels amics, petites discussions, diferents formes de xantatge, etc. Per si soles, aquestes situacions no semblen problemes greus, però van conduint cap a la següent fase del cicle.

Durant aquest procés, l'hostilitat de l’home va augmentant, així com l’ansietat de la dona, que sovint intenta fer coses per minimitzar o evitar el conflicte, o per passar desapercebuda.

Fase d'explosió

La tensió que s’ha acumulat dona lloc a una explosió de violència, que pot tenir diferents graus de gravetat, des d’un cop a la taula o a la paret (violència ambiental), insults i humiliacions (violència psicològica), fins a una empenta o un pallissa (violència física) o una violació (violència sexual).

Lluna de mel

just després de l’explosió, l’home expressa un fort penediment i es disculpa, amb promeses que no tornarà a passar. A més a més, en aquest període sol ser molt amable i atent, fins que torna un nou període d’acumulació de tensió i es torna a iniciar el cicle.

Conseqüències i efectes de la violència

La violència masclista té un conjunt de conseqüències i efectes per a les persones que les pateixen. Conèixer-les ens pot ajudar a detectar una situació de violència i també ens pot servir per saber davant de quines coses hem de prestar atenció

Conseqüències i efectes de la violència masclista

Salut física

Hematomes, lesions d’òrgans interns i fractures; autocura deficitària; automedicació, abús de l’alcohol com a refugi; dificultats en l’embaràs o avortaments; dolor i malestar generalitzat; fibromiàlgia; esgotament i cansament; dolor abdominal o toràcic; mals de cap i d’esquena; palpitacions, hipertensió, arrítmies; discapacitat; trastorns gastrointestinals, còlon irritable; dificultats respiratòries, ofecs; cremades; etc.

Sentiments i emocions

Por extrema, pànic; tristesa, pena; ràbia; vergonya; cansament, esgotament, sensació de no poder més; inseguretat i indefensió; impotència; sensació d’estar davant d’un problema sense sortida; dubtes, confusió, incertesa; alta ansietat, angoixa, irritabilitat; trastorns del son; culpabilitat, sensació de no ser bona parella; sensació de traïció: per parlar, per denunciar, per separar-se; descontrol sobre la pròpia vida;

Nivell afectiu

Baixa autoestima i trastorns de l'autoimatge; inseguretat i indecisió; sentiments de culpabilitat generalitzats; aïllament emocional; ràbia i agressivitat mal canalitzada; dificultats per reconèixer i manejar les emocions.

Estrès posttraumàtic: ansietat, depressió, estrès alt i estat d'alerta, irritabilitat, hipervigilància, idees persecutòries, pensaments i sons recurrents, idees de suïcidi, alteracions del son, alimentació, etc.

Relacions socials

Baixa integració grupal; poques conductes interactives i d'intercanvi, de donar i rebre; dificultats per negociar i comunicar-se; conductes poc reflexives; demandes poc adaptades.

Trastorns del vincle: dificultats per vincular-se, desconfiança vers els altres i l'entorn, ambivalència afectiva, dependència-distanciament, necessitat de control...

Ético-morals

Dificultats per diferenciar el que està bé del que està malament, o allò que és bo d'allò que és dolent; no interiorització de normes i valors; defensa de postures discriminatòries (identificació amb l'agressor).


Materials elaborats en col·laboració amb l'Associació Conexus.pacto-estado-violencia-genero.png