Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Silvia Gómez Castán
Gabinet d'Innovació i Comunitat

Oficina d'Igualtat
Plaça Eusebi Güell, 6-8
Edifici Vèrtex. 2n pis
Email: Oficina.igualtat@upc.edu


Responsables d'igualtat dels Centres docents
Consulta qui és el contacte al teu centre.

NORMATIVA

Sou a: Inici / NORMATIVA / Legislació

Legislació

Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Llei 11/2014, del 10 d'octubre publicada al DOGC núm. 6730 - 17/10/2014. Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la generalitat i els ens locals tenen competències.
Dret de les dones a eradicar la violència masclista
Aquesta llei té per objecte l'eradicació de la violència masclista i la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen, amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en què aquesta violència es pot manifestar. LLEI 5/2008, de 24 d'abril publicada al DOGC núm. 5123 - 02/05/2008 i BOE núm. 131 - 02/05/2008.
Regulació de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones
Llei 3/2007, de 15 de març publicada al BOE núm. 65 - 16/03/2007. Aquesta Llei té per objecte regular els requisits necessaris per accedir al canvi de la inscripció relativa al sexe d'una persona en el Registre civil, quan la inscripció no es correspon amb la seva vertadera identitat de gènere. També preveu el canvi del nom propi perquè no sigui discordant amb el sexe reclamat.
Mesures de protecció integral contra la violència de gènere
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre publicada al BOE núm. 313 - 29/12/2004. Aquesta Llei té per objecte actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència.
Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores
La Llei introdueix canvis legislatius en l'àmbit laboral perquè els treballadors puguin participar de la vida familiar, donant un nou pas en el camí de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Tracta a més de guardar un equilibri per afavorir els permisos per maternitat i paternitat sense que això afecti negativament les possibilitats d' accés a l'ocupació, a les condicions del treball i l'accés a llocs d'especial responsabilitat de les dones. Al mateix temps es facilita que els homes puguin ser copartícips de la cura dels seus fills des del mateix moment del naixement o de la seva incorporació a la família. Llei 39/1999, de 5 de novembre publicada al BOE núm. 266 - 06/11/1999.
Procediment canvi de nom persones transsexuals comunitat UPC