Comparteix:

Assetjament

La UPC declara que l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere no es pot permetre ni tolerar sota cap circumstància, no es pot ignorar i s’ha de sancionar.

Què puc fer si pateixo o observo una situació d'assetjament?

Per resoldre, protegir-te i donar resposta davant d'una situació de presumpte assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, la UPC posa a la teva disposició protocols d'actuació i recursos d'assessorament i acompanyament.

Si necessites més informació, pots adreçar-te a

Protocol de prevenció i actuació d'àmbit de l'estudiantat

Inclou les persones matriculades a la UPC o entitats del Grup UPC i l'estudiantat de programes d'intercanvi d'altres universitats que facin una estada d'intercanvi a la UPC.

Persones amb relació laboral o funcionària a la UPC, o que s'hi relaciona per raó de feina i professió

Persones amb relació laboral o funcionària a la UPC, o que s'hi relaciona per raó de feina i professió.

Protocol marc d’àmbit universitari de la Generalitat
Protocol per prevenir i reparar amb diligència deguda les situacions de violència masclista, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere elaborat per la Generalitat de Catalunya.